Ceník

Veškeré ceny za přepravu, přistavení kontejneru, naložení a složení nákladu a další poskytované služby jsou smluvní   s ohledem na rozsah služeb, vzdálenost přepravy a typu přepravovaného nákladu.

Poplatek za uložení 1 t sutě nebo zeminy na skládce je od 160 kč/t dle aktuální skládky.
Poplatek za 1t odpadu na skládce komunálních odpadů je určen dle druhu odpadu. Ø  1500 kč za tunu.

PAUŠÁLNÍ SAZBY PRO : BRNO
Odvoz sutě 3.5t (včetně ukládky)     od 1 600 Kč  
Dovoz betonu - po městě      900 Kč  
Dovoz šterku -  po městě      900 Kč  
Dovoz písku Bratčice.Černovice(včetně písku)      1 500 Kč  
Přeprava stavebního materiálu - Brno, po městě od 900 Kč

Odvoz komunálního odpadu - 1800 kč


PAUŠÁLNÍ SAZBY PRO:  ADAMOV
Odvoz sutě,zeminy 3.5t (včetně ukládky)  1 600 Kč  
Dovoz betonu -                           600 Kč  
Dovoz šterku -                          500 Kč
Dovoz písku- Bratčice,Černovice (včetně písku) 1 500 Kč  
Přeprava  materiálu - po městě od 300 Kč 

Přeprava materiálů:

Hodinová sazba /například pod bagrem,krátké převozy/ -  400Kč/hod.
Sazba za -  1 km 20 Kč
pronájem kontejnerů za 1 den -  50 kč (do 4 dnů zdarma)
Čekání na naložení, složení (prvních 15 minut zdarma) 1/4 hod -   50 kč

Substrát z kvalitní černé ornice prosývaný  - 400 kč/t

Přesnou cenu dle Vaší poptávky sdělím na vyžádání.

Kontejnery na suť, hlínu mají objem 3 m3, kontejner na komunální odpad má objem 6 a 11 m3 .


Nejsem plátce DPH.